top of page

Vad är montessoripedagogik?
 

Grunden inom montessoripedagogik är att ta vara på barnets nyfikenhet och deras eget driv att lära sig nya saker.

Barnet får bättre möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

 

På en montessoriförskola är pedagogens roll att guida barnet genom de första försöken men därefter låta dem lära sig på egen hand. På så sätt lär vi också barnen att tro på sig själva och lita till sina egna förmågor.

Det är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

 

Rummen är utrustade med hyllor och bord i rätt höjd, vilket gör att material är lättillgängligt. Montessorimaterialet består bland annat av geometriska figurer och pussel till material som låter barnen träna sina sinnen.

Samtidigt lär sig barnen att var sak har sin plats och läggs tillbaka efter användning.

Vi arbetar med att låta barnen lära sig på egen hand med guidning från oss pedagoger de första försöken. På det viset lär sig barnen på ett mer lustfyllt sätt som både utmanar och utvecklar det egna initiativ och ansvarstagandet.

bottom of page