top of page
IMG_20220611_122237.jpg

Lilla My

På Lilla My går de yngsta barnen som är mellan ett och tre år.

Här arbetar barnskötare och förskolelärare med montessoriutbildning. Vi arbetar för att de yngsta barnen ska få möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla. Bland annat genom att barnen får prova på att göra så mycket som möjligt själva i våra vardagliga situationer.

Vi lär dem tidigt att själva träna på av- och påklädning, ta mat själva med mera.

Lilla My består av en rymlig hall, ett stort sällskapsrum, ett mindre lekrum (som även används som sovrum under lunchvilan), ett hobbyrum samt toalett med ombytesrum.

 

Handen är hjärnans verktyg”

Maria Montessori 

Vi som arbetar här heter:

- Camilla (förskollärare, montessoriutb.)

- Åsa (barnskötare, montessoriutb.)

- Mariam (barnskötare, montessoriutb. 2024)Föräldraledig

- Kinna (barnskötare)

Vi har tre veckors inskolning där man får möjlighet att som förälder och barn se vår verksamhet och lära känna pedagogerna.

Vår erfarenhet är att detta ger trygga barn och föräldrar genom förskoletiden.

Camilla
Åsa
IMG_20220830_133557.jpg
Mariam
Välkommen!

Vi är Montessoriförskolan Päronet i Kristianstad. Vi är ett föräldrar-kooperativ som sätter ditt barn och dig som förälder i fokus. Vårt mål är att vara en lyhörd förskola med höga ambitioner, så att ditt barn får bästa möjliga förutsättningar för att trivas och utvecklas hos oss. 

Lilla My

På Lilla My går de minsta barnen mellan ett och tre års ålder. Vi lär dem tidigt att själva träna med av- och påklädning. Dessutom fokuserar vi på att barnen skall utveckla sin sinnen med olika lekar - musik, vattenlek, fingerfärg etc.

Snusmumriken

På Snusmumriken arbetar vi i alla vardagliga situationer för såväl individen som gruppen. Vi vill stärka barnet i att hantera vardagliga situationer som toalettbesök, matsituationer, socialt samspel och för att stärka barnets självständighet och självkänsla.

 

Ställ ditt barn i kö!

Här hittar du info om hur du ställer ditt barn i kö

bottom of page