top of page
IMG_20220611_122237.jpg

Lilla My

För närvarande har vi 11 barn inskrivna på Lilla My i åldrarna 1-3 år. Vi som arbetar här heter:

- Camilla (förskollärare, montessoriutb.)

- Åsa (barnskötare, montessoriutb.)

- Mariam (barnskötare, montessoriutb. 2024)Föräldraledig

- Kinna (barnskötare)

Lilla My består av en rymlig hall, ett stort sällskapsrum, ett mindre lekrum (som även används som sovrum under lunchvilan), ett hobbyrum samt toalett med ombytesrum. Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken vilket innebär att vi ger våra barn tid och möjlighet att själva klara av saker såsom av- och påklädning. Vi erbjuder också barnen upplevelser med sina sinnen till exempel med vattenlek, fingerfärg, med mera.  

Camilla
Åsa
IMG_20220830_133557.jpg
Mariam
Välkommen!

Vi är Montessoriförskolan Päronet i Kristianstad. Vi är ett föräldrar-kooperativ som sätter ditt barn och dig som förälder i fokus. Vårt mål är att vara en lyhörd förskola med höga ambitioner, så att ditt barn får bästa möjliga förutsättningar för att trivas och utvecklas hos oss. 

Lilla My

På Lilla My går de minsta barnen mellan ett och tre års ålder. Vi lär dem tidigt att själva träna med av- och påklädning. Dessutom fokuserar vi på att barnen skall utveckla sin sinnen med olika lekar - musik, vattenlek, fingerfärg etc.

Snusmumriken

På Snusmumriken arbetar vi i alla vardagliga situationer för såväl individen som gruppen. Vi vill stärka barnet i att hantera vardagliga situationer som toalettbesök, matsituationer, socialt samspel och för att stärka barnets självständighet och självkänsla.

 

Ställ ditt barn i kö!

Här hittar du info om hur du ställer ditt barn i kö

bottom of page