top of page

Snusmumriken

 

Vi arbetar enligt montessoripedagogiken. I alla vardagliga situationer fokuserar vi pedagogiskt på såväl det unika barnet och samspelet i gruppen som helhet. Detta gör vi för att stärka barnet så att hon eller han lär sig hantera vardagliga situationer som toalettbesök, av- och påklädning, matsituationer och socialt samspel. Vi tror att detta är positivt för barnen och stärker deras självständighet och självkänsla.

 

För tillfället går 20 barn i åldrarna 3-6 år på Snusmumriken. Vi som jobbar här heter:

 -

 

Annelie (förskolechef och montessoriutbildad förskolelärare)

 - Carina (montessoriutbildad förskolelärare) 

 - Cinna (montessoriutbildad förskolelärare)

 - Meseret (montessoriutbildad barnskötare) 

Välkommen!

Vi är Montessoriförskolan Päronet i Kristianstad. Vi är ett föräldrar-kooperativ som sätter ditt barn och dig som förälder i fokus. Vårt mål är att vara en lyhörd förskola med höga ambitioner, så att ditt barn får bästa möjliga förutsättningar för att trivas och utvecklas hos oss. 

Lilla My

På Lilla My går de minsta barnen mellan ett och tre års ålder. Vi lär dem tidigt att själva träna med av- och påklädning. Dessutom fokuserar vi på att barnen skall utveckla sin sinnen med olika lekar - musik, vattenlek, fingerfärg etc.

Snusmumriken

På Snusmumriken arbetar vi i alla vardagliga situationer för såväl individen som gruppen. Vi vill stärka barnet i att hantera vardagliga situationer som toalettbesök, matsituationer, socialt samspel och för att stärka barnets självständighet och självkänsla.

 

Annelie
Carina
Cinna
Meseret
Ställ ditt barn i kö!

Här hittar du info om hur du ställer ditt barn i kö

bottom of page