top of page

Päronets föräldrakooperativ

Att vara med i ett kooperativ kräver tid och engagemang och därför ska du som förälder ges möjlighet att engagera och utforma förskolan samt vara delaktig i ditt barns vardag.

 

Målsättningen är att alla familjer ska vara representerade i styrelsen någon gång under sin tid på päronet.

Styrelsen har möte en gång i månaden och på dessa möten diskuteras bland annat ekonomi, personalfrågor och andra förbättringsområden.

 

Vid fyra tillfällen om året är det fixardagar. Då träffas alla föräldrar för att förbättra miljön på förskolan. Vi snickrar, grovstädar och röjer för att barnen ska få en trevlig miljö att vistas i.

 

Föräldrar turas om att vara ansvariga 2 veckor om året genom att se över skolgården, sopa gångar, klippergräset, skottar snö vilket är några ansvarspunkter under er vecka.

bottom of page